Veiligheid en Privacy

Privacy en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Lees hieronder ons privacy statement.

ntri B.V. (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, de klanten van klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te helpen de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Dit privacy statement legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via info@ntri.tech of 088 – 848 6996.

Wie zijn wij?

Wij zijn ntri B.V. We hebben dit privacy statement opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Ons vestigingsadres is Venekoterweg 48, 8431 HH Oosterwolde.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, transactiegegevens, interessegebieden, IP-adres en cookie ID.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij wie de klanten zijn van ntri B.V., met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om u te kunnen bereiken, maar ook gegevens over uw interessegebieden en werkzaamheden zodat we u zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten.

We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail en post. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Als wij een opdracht uitvoeren voor onze klant, krijgen we ook te maken met persoonsgegevens. Wij hanteren voor dit soort opdrachten een verwerkersovereenkomst, waarin alle kaders met betrekking tot het opslaan, beheren en verwerken van de persoonsgegevens staan.

Contactformulier
Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact. Mogelijk worden uw contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bijzondere gegevens
We verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens, namelijk het geslacht. Dit verwerken we om u aan te kunnen spreken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’.

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

 • Informatie en inzage: u kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
 • Rectificatie: u kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee heeft dat we onjuiste gegevens van u hebben.
 • Vergetelheid: u heeft het recht tot het laten verwijderen van uw Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
 • Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee heeft dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist
  Bezwaar, recht tot verzet: u kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: u kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
  Toestemming intrekken: u kunt per verwerking uw toestemming Zo meldt u zich bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking

Zoals toegelicht in dit privacy statement verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM systeem en de partijen waar wij mee samenwerken. Maar ook partijen zoals postverwerkers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van ntri B.V. om de dienstverlening te verbeteren en de website naar behoren te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de ntri B.V. website en hun functionaliteit.

Op de betreffende website kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Soorten cookies

Functionele en noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Uw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld de taal en informatie in
 • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op uw scherm

Verwijderen

Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. U vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.